Nøkkeland skole m/ flerbrukshall.

Ferdig 2011.

m/HK arkitekter