Kongsberg - hotell, næring og bolig. 

samarbeid m/ Kraftværk AS

Radisson Blue - Trysil.

Radisson Blue - Trysil.

m/HK arkitekter